Лист записи ЕГРЮЛ от 04.05.2018 о смене наимен-я на ЛЕГЕНДА